Paistu kihelkonna meetrikate hüpped

Varasemad meetrikad on organiseeritud kohati aastate, kohati mõisate kaupa, allpool viidad nende raamatute aastate või mõisate alguskaadritele.

Kohati näib, et kirjutajal on plaanitud ruum otsa saanud ning osa sündmusi on läbisegi kirjutatud – seetõttu mõnes kohas mitmed viidad.

Sakste sündmused pole aastatesse jagatud – neid nii vähe, et ühe lehe pääl mitu aastakäiku.

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta      EAA.1286.2.1      1710-1734

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

1710

 

EAA.1286.2.1:3

EAA.1286.2.1:127

EAA.1286.2.1:161

1711

 

EAA.1286.2.1:6

EAA.1286.2.1:129

EAA.1286.2.1:163

1712

 

EAA.1286.2.1:16

EAA.1286.2.1:133

EAA.1286.2.1:164

1713

 

EAA.1286.2.1:28

EAA.1286.2.1:134

EAA.1286.2.1:164

1714

 

EAA.1286.2.1:36

EAA.1286.2.1:135

EAA.1286.2.1:165

1715

 

EAA.1286.2.1:46

EAA.1286.2.1:136

EAA.1286.2.1:165

1716

 

EAA.1286.2.1:55

EAA.1286.2.1:136

EAA.1286.2.1:166

1717

 

EAA.1286.2.1:64

EAA.1286.2.1:137

EAA.1286.2.1:167

1718

 

EAA.1286.2.1:70

EAA.1286.2.1:138

EAA.1286.2.1:168

1719

 

EAA.1286.2.1:79

EAA.1286.2.1:138

EAA.1286.2.1:168

1720

 

EAA.1286.2.1:89

EAA.1286.2.1:139

EAA.1286.2.1:169

1721

 

EAA.1286.2.1:99

EAA.1286.2.1:139

EAA.1286.2.1:170

1722

 

EAA.1286.2.1:108

EAA.1286.2.1:140

EAA.1286.2.1:171

1723

 

EAA.1286.2.1:116

EAA.1286.2.1:141

EAA.1286.2.1:171

1724

 

EAA.1286.2.1:146

EAA.1286.2.1:142

EAA.1286.2.1:173

1725

 

EAA.1286.2.1:153

EAA.1286.2.1:143

EAA.1286.2.1:174

1726

 

 

EAA.1286.2.1:144

EAA.1286.2.1:175

1727

 

 

EAA.1286.2.1:145

EAA.1286.2.1:176

1728

 

 

 

EAA.1286.2.1:177

1729

 

 

 

EAA.1286.2.1:180

1730

 

 

 

EAA.1286.2.1:183

1731

 

 

 

EAA.1286.2.1:184

1732

 

 

 

EAA.1286.2.1:186

1733

 

 

 

EAA.1286.2.1:188

1734

 

 

 

EAA.1286.2.1:192

 

 

 

 

 

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.2 1726-1761

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

1726

 

EAA.1286.2.2:11

 

 

1727

 

EAA.1286.2.2:14

 

 

1728

 

EAA.1286.2.2:20

EAA.1286.2.2:97

 

1729

 

EAA.1286.2.2:27

EAA.1286.2.2:99

 

1730

 

EAA.1286.2.2:33

EAA.1286.2.2:99

 

1731

 

EAA.1286.2.2:42

EAA.1286.2.2:101

 

1732

 

EAA.1286.2.2:45

EAA.1286.2.2:101

 

1733

 

EAA.1286.2.2:53

EAA.1286.2.2:103

 

1734

 

EAA.1286.2.2:54

EAA.1286.2.2:103

 

1735

 

EAA.1286.2.2:60

EAA.1286.2.2:105

EAA.1286.2.2:111

1736

 

EAA.1286.2.2:66

EAA.1286.2.2:105

EAA.1286.2.2:113

1737

 

EAA.1286.2.2:72

EAA.1286.2.2:107

EAA.1286.2.2:115

1738

 

EAA.1286.2.2:79

EAA.1286.2.2:107

EAA.1286.2.2:116

1739

 

EAA.1286.2.2:84

EAA.1286.2.2:107

EAA.1286.2.2:117

1740

 

EAA.1286.2.2:90

EAA.1286.2.2:109

EAA.1286.2.2:119

Raamatu lõpus on veel mingid segased fragmendid – näivad leeri nimekirjadena ning rahaarvestusena.

Raamatu alguses on samuti rahaasjad

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta      EAA.1286.2.3      1741-1755

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

Armulaud

Saksad

Deutschen

EAA.1286.2.3:1

EAA.1286.2.3:370

EAA.1286.2.3:386

EAA.1286.2.3:124

 

 

 

 

 

 

1741

 

EAA.1286.2.3:7

EAA.1286.2.3:372

EAA.1286.2.3:390

EAA.1286.2.3:131

1742

 

EAA.1286.2.3:16

EAA.1286.2.3:373

EAA.1286.2.3:392

EAA.1286.2.3:147

1743

 

EAA.1286.2.3:21

EAA.1286.2.3:373

EAA.1286.2.3:392

EAA.1286.2.3:159

1744

 

EAA.1286.2.3:28

EAA.1286.2.3:375

EAA.1286.2.3:393

EAA.1286.2.3:171

1745

 

EAA.1286.2.3:38

EAA.1286.2.3:376

EAA.1286.2.3:395

EAA.1286.2.3:188

1746

 

EAA.1286.2.3:49

EAA.1286.2.3:377

EAA.1286.2.3:396

EAA.1286.2.3:197

EAA.1286.2.3:201

1747

 

EAA.1286.2.3:57

EAA.1286.2.3:378

EAA.1286.2.3:399

EAA.1286.2.3:215

1748

 

EAA.1286.2.3:66

EAA.1286.2.3:379

EAA.1286.2.3:402

EAA.1286.2.3:236

1749

 

EAA.1286.2.3:74

EAA.1286.2.3:380

EAA.1286.2.3:404

EAA.1286.2.3:259

1750

 

EAA.1286.2.3:83

EAA.1286.2.3:381

EAA.1286.2.3:406

EAA.1286.2.3:280

1751

 

EAA.1286.2.3:93

EAA.1286.2.3:382

EAA.1286.2.3:408

EAA.1286.2.3:299

1752

 

EAA.1286.2.3:103

EAA.1286.2.3:383

EAA.1286.2.3:411

EAA.1286.2.3:318

1753

 

EAA.1286.2.3:113

EAA.1286.2.3:384

EAA.1286.2.3:413

EAA.1286.2.3:339

1754

 

EAA.1286.2.3:122

EAA.1286.2.3:385

EAA.1286.2.3:415

EAA.1286.2.3:358

1755

 

 

 

 

 

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.4 1755-1768

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

Armulaud

Saksad

Deutschen

EAA.1286.2.4:1

EAA.1286.2.4:495

EAA.1286.2.4:510

EAA.1286.2.4:179

 

 

 

 

 

 

1755

 

EAA.1286.2.4:6

EAA.1286.2.4:497

EAA.1286.2.4:512

EAA.1286.2.4:187

1756

 

EAA.1286.2.4:15

EAA.1286.2.4:498

EAA.1286.2.4:514

EAA.1286.2.4:205

1757

 

EAA.1286.2.4:22

EAA.1286.2.4:498

EAA.1286.2.4:518

EAA.1286.2.4:229

1758

 

EAA.1286.2.4:31

EAA.1286.2.4:499

EAA.1286.2.4:521

EAA.1286.2.4:258

1759

 

EAA.1286.2.4:41

EAA.1286.2.4:500

EAA.1286.2.4:524

EAA.1286.2.4:271

1760

 

EAA.1286.2.4:49

EAA.1286.2.4:501

 

EAA.1286.2.4:289

1761

 

EAA.1286.2.4:62

EAA.1286.2.4:502

 

EAA.1286.2.4:313

1762

 

EAA.1286.2.4:74

EAA.1286.2.4:503

 

EAA.1286.2.4:337

1763

 

EAA.1286.2.4:88

EAA.1286.2.4:504

 

EAA.1286.2.4:359

1764

 

EAA.1286.2.4:101

EAA.1286.2.4:505

 

EAA.1286.2.4:386

1765

 

EAA.1286.2.4:121

EAA.1286.2.4:507

 

EAA.1286.2.4:415

1766

 

EAA.1286.2.4:136

EAA.1286.2.4:508

 

EAA.1286.2.4:439

1767

 

EAA.1286.2.4:150

EAA.1286.2.4:509

 

EAA.1286.2.4:469

1768

 

EAA.1286.2.4:168

EAA.1286.2.4:4

 

 

EAA.1286.2.4:494

 

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.5 1769-1779

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

Armulaud

1769

 

EAA.1286.2.5:2

EAA.1286.2.5:324
EAA.1286.2.5:326

EAA.1286.2.5:340

EAA.1286.2.5:124

EAA.1286.2.5:127

1770

 

EAA.1286.2.5:12

EAA.1286.2.5:325

EAA.1286.2.5:326

EAA.1286.2.5:342

EAA.1286.2.5:144

1771

 

EAA.1286.2.5:21

EAA.1286.2.5:327

EAA.1286.2.5:346

EAA.1286.2.5:162

1772

 

EAA.1286.2.5:35

EAA.1286.2.5:330

EAA.1286.2.5:350

EAA.1286.2.5:181

1773

 

EAA.1286.2.5:48

EAA.1286.2.5:331

EAA.1286.2.5:355

EAA.1286.2.5:200

1774

 

EAA.1286.2.5:60

EAA.1286.2.5:333

EAA.1286.2.5:362

EAA.1286.2.5:217

1775

 

EAA.1286.2.5:76

EAA.1286.2.5:336

EAA.1286.2.5:368

EAA.1286.2.5:240

1776

 

EAA.1286.2.5:91

EAA.1286.2.5:339

EAA.1286.2.5:323

EAA.1286.2.5:373

EAA.1286.2.5:262

1777

 

EAA.1286.2.5:106

EAA.1286.2.5:321

EAA.1286.2.5:323

EAA.1286.2.5:375

EAA.1286.2.5:288

1778

 

EAA.1286.2.5:120

EAA.1286.2.5:322

EAA.1286.2.5:379

EAA.1286.2.5:312

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.6 1778-1790

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

Armulaud

Saksad

Deutschen

EAA.1286.2.6:2

EAA.1286.2.6:5

EAA.1286.2.6:4

EAA.1286.2.6:6

 

 

 

 

 

 

1778

 

EAA.1286.2.6:9

EAA.1286.2.6:233

EAA.1286.2.6:177

EAA.1286.2.6:247

1779

 

EAA.1286.2.6:18

EAA.1286.2.6:234

EAA.1286.2.6:179

 

1780

 

EAA.1286.2.6:27

EAA.1286.2.6:235

EAA.1286.2.6:181

 

1781

 

EAA.1286.2.6:41

EAA.1286.2.6:237

EAA.1286.2.6:185

 

1782

 

EAA.1286.2.6:55

EAA.1286.2.6:238

EAA.1286.2.6:190

 

1783

 

 

EAA.1286.2.6:240

 

 

1784

 

 

EAA.1286.2.6:241

 

 

1785

 

 

EAA.1286.2.6:242

 

 

1786

 

 

EAA.1286.2.6:243

 

 

 

Sama raamat, ent alates 1783. aastast on osa sündmusi organiseeritud mõisate kaupa

 

 

sünd, ristimine

 

Surm, matus

Holstre

Holstfershof

EAA.1286.2.6:67
EAA.1286.2.6:175

 

EAA.1286.2.6:194

Aidu

Aidenhoff

EAA.1286.2.6:93

 

EAA.1286.2.6:203

Tuhalaane

Tuhhalane

EAA.1286.2.6:109

 

EAA.1286.2.6:208

Kirikumõis

Pastorath

EAA.1286.2.6:122

 

EAA.1286.2.6:213

Loodi

Kersel

EAA.1286.2.6:123
EAA.1286.2.6:174

 

EAA.1286.2.6:214

Õisu

Euseküll

EAA.1286.2.6:135

 

EAA.1286.2.6:218

Heimtali

Kurwitz
Heimthal

EAA.1286.2.6:155

 

EAA.1286.2.6:224

Pahuvere

Willust

EAA.1286.2.6:165

 

EAA.1286.2.6:228

Vardi

Schwarzhoff

EAA.1286.2.6:172

 

EAA.1286.2.6:231

???

 

 

 

EAA.1286.2.6:246

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika                                                                        EAA.1286.2.7 1791-1795

Sünd, ristimine

Abielu

Surm, matus

Saksad

Deutschen

EAA.1286.2.7:2

 

 

Kirikumõis

Pastorat

EAA.1286.2.7:65

EAA.1286.2.7:120

Holstre

Holstfershof

EAA.1286.2.7:19

EAA.1286.2.7:3

EAA.1286.2.7:107

Aidu

Aidenhoff

EAA.1286.2.7:41

EAA.1286.2.7:5

EAA.1286.2.7:113

Tuhalaane

Tuhhalane

EAA.1286.2.7:54

EAA.1286.2.7:8

EAA.1286.2.7:117

Õisu

Euseküll

EAA.1286.2.7:66

EAA.1286.2.7:11

EAA.1286.2.7:121

Loodi

Kersel

EAA.1286.2.7:80

EAA.1286.2.7:13

EAA.1286.2.7:125

Heimtali

Heimthall
Kurwitz

EAA.1286.2.7:91

EAA.1286.2.7:15

EAA.1286.2.7:128

Pahuvere

Willust

EAA.1286.2.7:98

EAA.1286.2.7:16

EAA.1286.2.7:130

Vardi

Schwarzhoff

EAA.1286.2.7:104

EAA.1286.2.7:17

EAA.1286.2.7:132

???

 

 

EAA.1286.2.7:7

 

                                               

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.8 1796-1812

sünd, ristimine

abielu

Surm, matus

Kirikumõis

Pastorat

EAA.1286.2.8:50

EAA.1286.2.8:18

EAA.1286.2.8:260

Holstre

Holstfershof

EAA.1286.2.8:54

EAA.1286.2.8:20

EAA.1286.2.8:262

Aidu

Aidenhoff

EAA.1286.2.8:103

EAA.1286.2.8:26

EAA.1286.2.8:278

Tuhalaane

Tuhhalane

EAA.1286.2.8:130

EAA.1286.2.8:30

EAA.1286.2.8:289

Õisu

Euseküll

EAA.1286.2.8:154

EAA.1286.2.8:34

EAA.1286.2.8:300

Loodi

Kersell

EAA.1286.2.8:199

EAA.1286.2.8:39

EAA.1286.2.8:313

Vardi

Schwarzhoff

EAA.1286.2.8:223

EAA.1286.2.8:43

EAA.1286.2.8:322

Heimtali

Heimthall

EAA.1286.2.8:229

EAA.1286.2.8:45

EAA.1286.2.8:326

Pahuvere

Willust

EAA.1286.2.8:248

EAA.1286.2.8:48

EAA.1286.2.8:331

 

 

Sünni-, abielu-, surmameetrika ja muud andmed koguduse tegevuse kohta     EAA.1286.2.9 1813-1833

sünd, ristimine

abielu

Surm, matus

Kirikumõis

Pastorat

EAA.1286.2.9:1

EAA.1286.2.9:8

EAA.1286.2.9:6

Holstre

Holstfershoff

EAA.1286.2.9:11

EAA.1286.2.9:90

EAA.1286.2.9:74

Aidu

Aidenhoff

EAA.1286.2.9:103

EAA.1286.2.9:152

EAA.1286.2.9:141

Tuhalaane

Tuhhalane

EAA.1286.2.9:160

EAA.1286.2.9:195

EAA.1286.2.9:186

Õisu

Euseküll

EAA.1286.2.9:202

EAA.1286.2.9:257

EAA.1286.2.9:244

Morna

Morne

EAA.1286.2.9:264

EAA.1286.2.9:268

EAA.1286.2.9:267

Loodi

Kersel

EAA.1286.2.9:270

EAA.1286.2.9:306

EAA.1286.2.9:298

Vardi

Schwarzhof

EAA.1286.2.9:312

EAA.1286.2.9:322

EAA.1286.2.9:319

Heimtali

Heimthal

EAA.1286.2.9:327

EAA.1286.2.9:363

EAA.1286.2.9:355

Pahuvere

Willust

EAA.1286.2.9:370

EAA.1286.2.9:388

EAA.1286.2.9:383