Geneetika

iDevide ikoon Mida teha?

Loe läbi Mart Viikmaa loengumaterjal geneetikast põhirõhuga järgmistel osadel:

  • Neoteenia,
  • Kohasus,
  • Polümorfism
Kindlasti kasuta ka viidet "Muna ja kana"