Eesti kroon

Kas tunned eesti Vabariigis kehtivaid rahatähti?

Vali iga pildi juurde sobiv nimi!
Eesti Pank