Raha ristsõna

Lahenda ristsõna! Numbril klõpsates saad teada küsimuse. Kui Sa enam edasi ei oska,
klõpsa "Vihjel" järgmise tähe saamiseks. Lõpuks kontrolli lahendust.
1       2            
               
          3       
     4            
               
               
  5            6     
               
    7             
8                 
               
               
               
               
     9