lepatriinu_s_.gif SÕNALIIGID

Igas tulbas on üks sõna, mis ei sobi sõnaliigi poolest teiste hulka.