Võõrsõnad lepatriinu_s.gif

Sea sõnade tähendused ja võõrsõnad sobivatesse paaridesse.