<= esilehele  keeleharjutusi algklassidele

  koostas: Tiia Salm  

Veebipõhised harjutused on koostatud tarkvaraprogrammiga Hot Potatoes. 

 

 

   JQuiz    - valikvastustega harjutused              

   JCloze  - lünkharjutused

   JCross  - ristsõnad

   JMatch - vastavusharjutused

   JMix      - järjekorra moodustamise harjutused

  

  


 

 

 

 


  
 
e-LUGEMISKONTROLLID - valik klassivälise kirjanduse kontrollharjutusi

 

         teema / pealkiri 

JQuiz

JCloze

JCross

JMatch

JMix

Tähestik

 

 

 

Tähestik - SULGHÄÄLIKUD

 

 

 

 

Tähestik - TÄISHÄÄLIKUD

 

 

 

 

Tähestik - VÕÕRTÄHED

 

 

 

 

Täishäälikute pikkus      
Sulghäälikute pikkus        

Tähestikuline järjekord (lauljad)

 

 

 

 

Tähestikuline järjekord (suusasportlased)

 

 

 

 

Tähestikuline järjekord (Eesti linnad)          
Häälikuühendite kaardimäng          

Keelereeglid

 

 

 

 

Lõputa jutt

 

 

 

 

Suur ja väike algustäht

 

 

 

Poiste nimede otsimise mäng          
Tüdrukute nimede otsimise mäng          

Vanasõnad                                         

 

 

 

H sõna algul (sõnad)

 

 

 

H sõna algul (sõna tähendus)

 

 

 

 

Olevik - minevik (g, b, d s-i kõrval)      
Sõnaliigid      
Liitsõnad                                                  
 LIITSÕNADE  mäng  (ühenda sobivad paarid)          
Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine    
Vastandtähendusega sõnad          
VASTANDSÕNADE mäng  (ühenda sobivad paarid)          
Samatähendusega sõnad                     
Võõrsõnad      
VÕÕRSÕNADE  mäng  (ühenda sobivad paarid)          
Mõistatused (loomad-linnud)          
Mõistatused (ilmastikunähtused)          
Mõistatused (taimed-viljad)          
Kas tunned loomade rahvapäraseid nimetusi?          
Rahvapärased loomanimed          
Sõnade otsimise mäng "Kalad"          
Suvine marjade pildimäng          
Marjade rahvapärased nimed (ühenda paarid)