<= esilehele   keeleharjutusi algklassidele  printimiseks

  koostas: Tiia Salm  

 

    Osa neist veebipõhistest harjutustest saab teha ka paberil. Siit leiate failid printimiseks.
 
  NB! Kui vajutate enne printimist ristsõna pealkirjale, näete ka vastuseid!
  Wordi failid on
    samuti koos võtmega (vastustega).

    JQuiz    - valikvastustega harjutused doc failina              

    JCloze  - lünkharjutused doc failina

    JCross  - ristsõnad htm failina

    JMatch - vastavusharjutused doc failina

    JMix      - järjekorra moodustamise harjutused
 

         =>  e-LUGEMISKONTROLLID - valik klassivälise kirjanduse kontrollharjutusi

 

         teema / pealkiri 

JQuiz

JCloze

JCross

JMatch

JMix

Tähestik        

Tähestik - SULGHÄÄLIKUD

 

 

 

 

Tähestik - TÄISHÄÄLIKUD

 

 

 

 

Tähestik - VÕÕRTÄHED

 

 

 

 

Täishäälikute pikkus      
Sulghäälikute pikkus        

Keelereeglid

 

 

 

 

Suur ja väike algustäht

 

 

 

Vanasõnad

 

 

 

H sõna algul (sõnad)

 

 

 

H sõna algul (sõna tähendus)

 

 

 

 

Olevik - minevik (g, b, d s-i kõrval)      
Sõnaliigid      
Liitsõnad  
Sõnade kokku- ja lahkukirjutamine    
Vastandtähendusega sõnad  
Samatähendusega sõnad      

Võõrsõnad

 

 

Zone Counter