lepatriinu_s_.gif Ajaühikud ja kalender

Täida lüngad! Kui Sulle tundub vastuse leidmine liiga raske olevat, kasuta "Vihje" nuppu. NB! Vihjeid kasutades kaotad punkte!
   100      1000      12      365      366      4      7      aprill      detsembri      jaanuari      juuni      november      september      veebruaris   
Aastas on kuud. Aasta algab kuuga ja lõpeb kuuga. 30 - päeva kuud on , , ja . Aastas on päeva , liigaastas on päeva. Liigaasta on iga aasta järel , on siis 29 päeva. aastat on sajand. Millennium ehk aastatuhat on aastat. Nädalas on päeva.