KORRATABEL

Trüki lünkadesse õiged vastused! Hätta jäädes kasuta vihje nuppu! NB! Vihjeid kasutades kaotad punkte.
Kui kõik on valmis, kontrolli tulemust!
1) 81 : 9 = ..... 2) 56 : 7 =
3) 54 : 6 = ..... 4) 36 : 6 =
5) 48 : 8 = ..... 6) 42 : 6 =
7) 64 : 8 = ..... 8) 63 : 9 =
9) 49 : 7 = ..... 10) 72 : 9 =
11) 50 : 5 = ..... 12) 36 : 6 =
13) 32 : 8 = ..... 14) 45 : 9 =
15) 36 : 9 = ..... 16) 40 : 5 =
17) 21 : 7 = ..... 18) 24 : 4 =
19) 18 : 6 = ..... 20) 24 : 8 =