Naturaalarvud lepatriinu_s.gif

Järjesta arvurida, alustades kõige suuremast. Selleks klõpsa järgemööda numbritel, hätta jäädes kasuta vihje nuppu!
Kui arvurida valmis, kontrolli ülesannet!