<= esilehele  matemaatilised testid

  koostas: Tiia Salm  

  Veebipõhised harjutused on koostatud tarkvaraprogrammiga Hot Potatoes. 

                       

   JQuiz    - valikvastustega harjutused              

   JCloze  - lünkharjutused

   JCross  - ristsõnad

   JMatch - vastavusharjutused

   JMix      - järjekorra moodustamise harjutused

  

  

 

 

 


 

 

   MEMORIINI pildimängus kasuta Internet Explorerit!
 

         teema / pealkiri 

JQuiz

JCloze

JCross

JMatch

JMix

Ajaühikud ja kalender  
Ajaühikud ja kalender (mäng õhupallidega)          
Aasta-aegade kaardimäng          
Ajaühikud - aasta (kuud)             
Sõnade otsimise mäng "12 kuud"          
MEMORIINI pildimäng          
Ajaühikud - nädal                     
NÄDALAPÄEVADE järjestamise mäng          
Sõnade otsimise mäng "Nädalapäevad"          
Ajaühikute teisendamine    
Mõõtühikud (lühendid)    
Pikkusühikute teisendamine (mm, cm, dm, m, km)    
Massiühikute teisendamine (g, kg, ts, t)      
Rahaühikud (ülesanded)        
Geomeetrilised kujundid            
MEMORIINI pildimäng          

Mõisted matemaatikas

 

 

Kas tunned kella (täis- ja pooltund)

 

 

 

Naturaalarvud                                
Arvude sorteerimise kaardimäng          
MEMORIINI arvumäng          

Rooma numbrid I - X                              

 

 

numbrimäng I          

Rooma numbrid X - XX                          

 

 

numbrimäng II          

Rooma numbrid X - C                             

 

 

numbrimäng III          

Eesti kroon

 

Harilikud murrud

 

 

Harilikud murrud (ülesanded)      
Harilikud murrud (ülesanded)        
Korratabel (jagamine)    

Korratabel (korrutamine)