Tõenäosusteooria ja statistika elemendid gümnaasiumis

Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemente käsitletakse kehtiva õppekava järgi matemaatika gümnaasiumikursuses ja vastavad ülesanded on olnud ka riigieksamitel.
 
Tõenäosusteooria ja statistika elemente käsitlev lehestik on loodud konkursitööna Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt väljakuulutatud veebipõhiste õppematerjalide loomise konkursile. Lehestiku loomiseks on kasutatud tarkvaraprogrammi eXe (http://www.exelearning.org/).
 
Konkursitöös esitatud materjal moodustab ühe terviku ja vastab täielikult riiklikule õppekavale.
Konkursitöö valmimise tähtaeg on 15. oktoober 2007.a.
 
Töö autor on Loo Keskkooli matemaatikaõpetaja Allar Veelmaa

Olete sellel lehel külastaja. 

Siin võite avaldada oma arvamust konkursitöö kohta - mis on hästi ja mida võiks muuta? Eriti oodatud on gümnaasiumiõpilaste- veebilehestiku otseste kasutajate arvamused.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License.