Binoomjaotus

iDevide ikoon Binoomjaotus

iDevide ikoon Binoomjaotuse keskväärtus ja standardhälve

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License