Enesekontroll - test

Test
Kindla sündmuse tõenäosus on

1
0
0,85
Suvaline arv 0-st 1-ni
Täpselt 0,5

Sündmuse tõenäosus p on arv, mille korral

0 ≤ p ≤ 1
0 < p < 1
p < 1
p > 0

Sündmuse toimumise tõenäosus on 0,7. Vastandsündmuse toimumise tõenäosus on

0,3
0,7
1,3
1

Täringuga kuue silma heitmise tõenäosus on

1/6
5/6
6
1/2

Täringuga 4 silma heitmise tõenäosus on

4
1/4
1/6
5/6

Täringuga paarisarvulise silmade saamise tõenäosus on

2
1
1/3
1/2

Täringuga heidetakse 3 silma. Kui suur on tõenäosus, et järgmisel korral ei visata 3 silma?

1/6
5/6
1/2
1

36 kaardiga kaardipakist ärtuässa võtmise tõenäosus on

1/4
1/36
4/36
32/36

Tähekaartidel on tähed O, B, J ja U. Väike Marti laob juhuslikult tähti võttes neljatähelisi sõnu. Kui suur on tõenäosus, et esimese ladumisega tekib sõna JOBU?

1
1/4
1/24
Seda ei saa määrata

Sündmuseks on see, et neljast korvpallurist kõik neli tabavad oma esimese viske. Selle sündmuse vastandsündmus on see, et

täpselt kolm korvpallurit tabavad esimese viske
vähemalt üks korvpallur ei taba
mitte keegi neljast ei taba
ainult üks korvpallur viskab mööda

Sündmuseks B on see, et täringuheitel visatakse ülimalt 4 silma. See tähendab, et

visatakse 4, 5 või 6 silma
visatakse 1, 2, 3 või 4 silma
visatakse 5 või 6 silma
visatakse 1, 2 või 3 silma

Sündmus C on see, et täringuga visatakse vähemalt 5 silma. See tähendab seda, et

visatakse täpselt 5 silma
visatakse 1, 2, 3 või 4 silma
visatakse 1, 2, 3, 4 või 5 silma
visatakse 5 või 6 silma

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License