Hajuvusmõõdud

iDevide ikoon Kuidas tekib hajumine?

Olümpiamängude meeste 100 meetri jooksu eeljooksudes näidati aegasid alates 10,02 sekundist kuni 10,68 sekundini. Kolm neljandikku osavõtjatest said aja alla 10,40 sekundi ja ülejäänud üle selle. Seega näeme, et osavõtjate ajad ei jaotu vahemikus 10,02 s kuni 10,68 s ühtlaselt.

1200-st tervisliku toitumise teemalise küsitluse valimisse sattunud isikust kaalus 55 kg - 99 kg 88% isikutest, alla 55 kg 2% isikutest ja üle 140 kg 3% isikutest. Kui kaalupiirid oleksid olnud kitsamad, siis näeksime paremini, kuidas inimeste kaalud jaotuvad. Praegu saab vaid öelda, et küsitletud isikute keskmine kaal jääb vahemikku 55 kg - 99 kg ning on olemas alakaalulised ja ülekaalulised isikud.

Matemaatika riigieksami keskmine punktisumma oli 50,2 punkti. Minimaalne tulemus oli 0 punkti ja maksimaalne tulemus 100 punkti. Need teadmised meid eriti palju targemaks ei tee, sest eksamitulemused ei jaotu ju vahemikus 0-100 punkti ühtlaselt. Selles vahemikus on omakorda vahemikke, kuhu sattus rohkem tulemusi, kui mõnda teise vahemikku. Seega parema ülevaate saamiseks tuleb kasutada erinevaid mõõtusid, mis iseloomustavad tulemuste jaotumist.


iDevide ikoon Hajuvusmõõdud

iDevide ikoon Minimaalne ja maksimaalne element

iDevide ikoon Kvartiilid

iDevide ikoon Dispersioon ja standardhälve

Olgu variatsioonirea liikmed on x1, x2, x3, ..., xn, selle rea keskväärtus on

.

Variatsioonireas oleva arvu ja keskväärtuse vahet nimetatakse hälbeks.


iDevide ikoon Variatsioonikordaja

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License