Juhusliku suuruse jaotus. Diskreetse jaotuse keskväärtus ja standardhälve

iDevide ikoon Juhusliku suuruse jaotus

iDevide ikoon Diskreetse suuruse keskväärtus ja standardhälve

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License