Kombinatoorika kasutamine tõenäosuse arvutamisel

iDevide ikoon Kombinatoorika põhireeglid

Liitmise reegel - kui mingi elemendi A saab valida n erineval viisl ja elemendi B saab valida m erineval viisil, siis elemendi "kas A või B" saab valida

m + n

erineval viisil.

Korrutamise reegel - kui mingi elemendi A saab valida n erineval viisl ja elemendi B saab valida m erineval viisil, siis elementide paari "A ja B" saab valida

m · n

erineval viisil.

Näited:
a) Martil on kuus "Jaguari", üheksa "Volvot" ja kolm päevinäinud "Moskvitši". Töölesõiduks on tal valida

6 + 9 + 3 = 18 auto vahel;

b) Jürkal on kooliminekuks võimalik valida nelja ülikonna, kolme jope ja viie paari kingade vahel. Jürkal on valikuvõimalusi kokku

4 · 3 · 5 = 60.


iDevide ikoon Esimene ülesanne.
Riiulil on viis matemaatikaõpikut ja kuus füüsikaõpikut. Mitu võimalust on kahe raamatu võtmiseks?
iDevide ikoon Teine ülesanne.
Riiulil on viis matemaatikaõpikut ja kuus füüsikaõpikut. Mitu võimalust on kahe matemaatikaõpiku võtmiseks?
iDevide ikoon Kolmas ülesanne
Riiulil on viis matemaatikaõpikut ja kuus füüsikaõpikut. Mitu võimalust on selleks, et võetakse üks matemaatikaõpik ja üks füüsikaõpik?
iDevide ikoon Neljas ülesanne
Riiulil on viis matemaatikaõpikut ja kuus füüsikaõpikut. Mitu võimalust on ühe bioloogiaõpiku võtmiseks?
iDevide ikoon Viies ülesanne
Martil on taskus viis viiekroonist ja neli kümnekroonist rahatähte. Kui suur on tõenäosus, et kahe kupüüri juhuslikul võtmisel on mõlemad viiekroonised?
iDevide ikoon Kuues ülesanne
Martil on taskus viis viiekroonist ja neli kümnekroonist rahatähte. Kui suur on tõenäosus, et kahe kupüüri juhuslikul võtmisel on need erineva nominaalväärtusega?
iDevide ikoon Seitsmes ülesanne
Martil on taskus viis viiekroonist ja neli kümnekroonist rahatähte. Kui suur on tõenäosus, et kahe kupüüri juhuslikul võtmisel on need sama nominaalväärtusega?
iDevide ikoon Kaheksas ülesanne
Jussikesel on neli sõpra. Mitu erinevat seltskonda oma sõprade seast saab Jussike endale külla kutsuda?
iDevide ikoon Üheksas ülesanne
Näitusesaali pannakse üksteise kõrvale 10 maali. Mitmel erineval viisil saab seda teha?
iDevide ikoon Kümnes ülesanne
Näitusesaali pannakse üksteise kõrvale 10 maali. Kui suur on tõenäosus, et maal "Mees lehma ja kahe kitsega" satub vasakult teisele kohale?
iDevide ikoon Üheteistkümnes ülesanne
Kümnest suusakoondise kandidaadist on vaja võistlustele saata neli inimest. Mitmel viisil saab moodustada võistkonda?
iDevide ikoon Kaheteistkümnes ülesanne
Postifirma "Eesli Post" poolt väljakuulutatud tööpakkumisele vastas 110 inimest. Mitmel viisil saab neist välja valida pealehekandja, vanemlehekandja, lehekandja ja nooremlehekandja?
iDevide ikoon Kolmeteistkümnes ülesanne
Kükametsa katlamajja võetakse tööle 2 inimest, soovijaid on 99. Mitmel erineval viisil on võimalik inimesi tööle võtta (või jätta tööle võtmata)?

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License