Kordame põhikoolis õpitut

iDevide ikoon Lahenda testiülesanded

Järgnevad kolm testi on mõeldud põhikooli õpilastele, kuid need peaksid olema huvipakkuvad ja jõukohased ka gümnaasiumilõpetajale. Vastake testiküsimustele ja kui mõne küsimuse puhul tekivad kahtlused-kõhklused, siis kasutage abivahendina oma matemaatika õpikut või mõnda matemaatika-alast teatmikku.

Test 1 - http://www.hot.ee/matetestid/tiigrihype/toen.htm

Test 2 - http://www.mathema.ee/testid/9/statistikaA.html

Test 3 - http://www.mathema.ee/testid/9/statistikaE.html


See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License