Ülesanded elust enesest

iDevide ikoon Missugust lotot on kõige mõistlikum mängida?
Uurime Eesti Loto veebilehelt, missugused on n.n. kraabitavate lotode võiduvõimalusi ja teeme selle põhjal järeldused.

iDevide ikoon Reisiloto

Reisiloto piletite tiraaž on 700 000, pileti hind 20 kr ja võidud jagunevad järgmiselt:

 

 

 

 

 

 

Leiame võidu keskväärtuse, mediaani ja moodi.

Arvutused on tehtud Exceliga ja siin on mõistlik kasutada funktsiooni SUMPRODUCT. Selle funktsiooni abil saab summeerida sagedustabelis olevad korrutised (võitude arv * võidu suurus).

Näeme, et keskmine võit on 10,4 krooni, kuid ei tasu tähelepanuta jätta, et 77% piletitest on võiduta ning võidu mediaan ja mood võrduvad nulliga. 


iDevide ikoon Uurige teiste loteriide võiduvõimalusi
Praegusel hetkel saab mängida veel Eesti Loto kiirloteriidest Miniloosi, Summi, Miljonäri, Autoloosi ja Väikest Vankrit. Koostage nende kohta samasugused tabelid, nagu on tehtud Reisiloto korral. Kui mõni nendest loteriidest pole enam mängitav, siis jätke see välja.

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License