Lineaarne korrelatsioon, korrelatsiooniväli

iDevide ikoon Korrelatsioonikordaja

iDevide ikoon Korrelatsioon puudub

Tänaval küsiti juhuslike inimeste käest nende suhtumist Mudaparteisse ja samal ajal mõõdeti ka õhutemperatuuri. Tõhusa uurimistöö tulemusena selgus, et suhtumine Mudaparteisse ei mõjuta õhutemperatuuri ja vastupidi.

 


iDevide ikoon Korrelatsioon on nõrk

Kehalise kasvatuse õpetaja märkis teljestikku õpilaste kaugushüppe ja kõrgushüppe tulemused. Matemaatikaõpetaja Siegfried Siinus selgitas oma kolleegile, et kaugemale hüppajad hüppavad tihtipeale ka kõrgemale, kuid väga kindlat seost ei ole.


iDevide ikoon Korrelatsioon on märgatav

Nüüd otsustas kehalise kasvatuse õpetaja uurida, kuidas on omavahel seotud tema tundide külastamise sagedus ja kehalise kasvatuse hinne. Selgus, et nendel õpilastel, kes tihti tundisest puuduvad, on halvemad hinded kui neil, kes kohusetundlikult kohal käivad.


iDevide ikoon Tugev korrelatsioon

Ühe klassi õpilaste lugemuse ja õigekirja vaheline seos on järgmisel graafikul. Selgus, et mida suurem on lugemus, seda paremini saadakse hakkama ka kirjutamisega. Kas selline seos kehtib ka Teie klassi õpilaste puhul?


iDevide ikoon Tugev korrelatsioon

Kahe tunnuse vahel on tugev korrelatsioon, kui |r|≥0,8.

Kui andmehulk on suur, siis on pilt selline

 


iDevide ikoon Korrelatsioon on negatiivne

Kehalise kasvatuse õpetaja koostas tabeli, kuhu märkis õpilase kehakaalu ja 100 meetri jooksu aja. Pärast kandis ta tulemused teljestikku. Selgus, et mida suurem on kehakaal, seda aeglasem on õpilane. Kas olete sellise järeldusega nõus?

 


iDevide ikoon Korrelatsiooniväli

 


iDevide ikoon Uurige Wirise võimalusi korrelatsiooni määramisel

Programmi Wiris abil saab leida korrelatsioonikordajat. Uurige iseseisvalt vastavaid näiteid aadressilt 

http://www.wiris.ee/wiris/manual/et/html/tour/estadistica.html


See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License