Normaaljaotus

iDevide ikoon Normaaljaotus

iDevide ikoon Graafiline esitus

iDevide ikoon Millal tekib normaaljaotus?

iDevide ikoon Normeeritud normaaljaotus

iDevide ikoon Graafiku kuju sõltuvus standardhälbest

iDevide ikoon Erikujulised graafikud

iDevide ikoon Normaaljaotuse jaotusest

iDevide ikoon Lugege lisaks!

Lugege Vikipeedia artiklit normaaljaotuse kohta

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution 


See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License