Seitse lihtsat küsimusülesannet

iDevide ikoon Esimene küsimus
49 numbriga lotopiletil tuleb märkida 7 numbrit. Kui palju on selleks erinevaid võimalusi?
iDevide ikoon Teine küsimus
Klassis on 15 poissi. Kui mitmel viisil saab neid kehalise kasvatuse õpetaja tunni algul rivvi panna? Kas ta jõuab kõik järjestused 45 minutiga läbi proovida, kui iga ümberjärjestuse peale kulub 5 sekundit?
iDevide ikoon Kolmas küsimus
Firma võtab tööle infotehnoloogi ja koristaja. Mitmel erineval viisil võivad ametid jaotuda, kui kandidaate on 6?
iDevide ikoon Neljas küsimus
Klassi kokkutulekule saabus 15 eelmisel aastal Kükametsa Külakooli lõpetanut ja nad kõik tervitasid oma klassikaaslasi sügava kummardusega. Kui palju kummardusi kokkutulekul tehti?
iDevide ikoon Viies küsimus
Klassi kokkutulekule tulnud Kükametsa Külakooli 15 abiturienti käisid üheskoos ilupiltniku juures ning seejärel kinkis iga kokkutulekust osavõtja oma foto kõikidele endistele klassikaaslastele. Mitu fotot sai niiviisi uue omaniku?
iDevide ikoon Kuues küsimus
Kokkutuleku viimaseks ürituseks oli Kükametsa vilistlastel suur maleturniir, millest võtsid osa kõik vilistlased. Mitu partiid mängiti sellel turniiril?
iDevide ikoon Seitsmes küsimus
Loteriil saab peavõidu, kui 25 ruuduga piletil üks võidunumber läbi kriipsutada. Konkureeriv firma väidab, et nende loterii on mängijale soodsam, sest selles tuleb võidu saamiseks ära arvata 24 numbrit 25-st ja seda on ju hoopis lihtsam teha. Kas see väide vastab tõele?

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License