Test

Test


1. Kas on õige, et kombinatsioonide arv leitakse valemiga Cn,m = n! ?

Tõene Väär

2. Kas on õige, et valemiga An,m = n!:(n-m)! leitakse variatsioonide arv n elemendist m kaupa?

Tõene Väär

3. Kas on õige, et kombinatsioonide arv 10-st elemendist 9 kaupa on 9?

Tõene Väär

4. Kas on õige, et C10,2 = C10,8 ?

Tõene Väär

5. Kas on õige, et 0! = 0?

Tõene Väär

6. Kas on õige, et A10,3 = A10,7 ?

Tõene Väär

7. Kas on õige, et C4,4 = C4,0 ?

Tõene Väär

8. Kas on õige, et 5! = 60 ?

Tõene Väär

9. Klassist saadetakse kolm juhuslikku õpilast kohtumisele haridusministriga. Võimalike kolmikute arvu leidmiseks kasutame variatsioone.

Tõene Väär

10. Kükametsa Külakooli kümneliikmelisest korvpallivõistkonnast saadetakse algrivistuses väljakule 5 mängijat. Kas on õige, et kõikvõimalike viisikute arvu leidmiseks kasutame kombinatsioone?

Tõene Väär

See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License