Test

Leidke kõik õiged vastused
Pidevateks suurusteks on
inimese kasv
alevi elanike arv
inimese kaal
täringu heitel saadud silmade arv
riigieksamil saadud punktide arvKlassis õpib 30 õpilast. Nende õpilaste matemaatika-alastest teadmistest saab ülevaate, kui
testida vähemalt 6 õpilast.
testida 10 tütarlast.
testida kõiki õpilasi
testida vähemalt 15 õpilast
testida neid, kes matemaatikat üldse ei oska
testida neid, kes oskavad matemaatikat väga hästi
testida ühte juhuslikult valitud õpilast
testida ühte õpetaja soovitatud õpilastOletame, et x aastal lõpetab gümnaasiumi 10000 õpilast. Sel juhul on üldkogum 10000. Mingi eksamiaine valimi moodustavad need õpilased, kes selle eksami valivad. Missugused järgmistest väidetest on tõesed?
Matemaatika riigieksamil on üldkogum ja valim võrdsed
Vähemalt ühel eksamil on valim ja üldkogum võrdsed
On selline eksam, kus valim on suurem kui üldkogum
Kõikidel eksamitel on üldkogum ja valim omavahel võrdsed
Mõne eksamiaine puhul on valim nullMissugused väited valimi kohta on tõesed?
Valimi suurus pole oluline
Valim peab olema piisavalt suur
Ebasoovitavad objektid tuleb valimist välja jätta
Igal objektil üldkogumist peab olema võrdne võimalus valimisse sattumiseks
Liiga väikse valimi puhul ei saa teha järeldusi üldkogumi kohta
Liiga suure valimi puhul ei saa teha järeldusi üldkogumi kohtaAndmete töötlemisel
tuleb ilmselt vigased andmed asendada tõenäolisemate andmetega
tuleb ilmselt vigased andmed jätta muutmata kujule
tuleb ilmselt vigased andmed andmebaasist kustutada
ei tohi kedagi usaldada ja kõik tuleb mitu korda isiklikult üle kontrollida
võib andmeid kodeerida
andmeid ei tohi kodeeridaSee artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License