Variatsioonirida, sagedustabel

iDevide ikoon Variatsioonirida ja sagedustabel. Klassid

Ühe kooli gümnaasiumiastmes õppivate noormeeste jalanumbrid on:

Selline arvude järjestus on statistiline rida.

Kui järjestame saadud tulemused kasvavalt või kahanevalt, siis on tulemuseks variatsioonirida.

Teise kooli noormeeste jalanumbrid on tabelis

 


iDevide ikoon Klassipiiride määramine

Kui variatsioonireas on andmeid suhteliselt vähe, siis jaotatakse andmed tavaliselt [] klassiks. Näiteks 20 kirjega variatsioonirea puhul võib moodustada 4 klassi, aga klasse võib olla ka 5.

Klassipiirid võib leida seosega

Näide. Mõõdeti hiirte sabasid ja tulemused (mm) on järgmised: 102, 88, 90, 68, 38, 78, 84, 94, 100, 64, 88. Jaotades need andmed kolme klassi, võime klassipiirid valida järgmiselt: 37 - 58, 59 - 80 ja 81 - 102. Võimalikud on ka teised piirid.


iDevide ikoon Uurige lisaks!

Täiendavaid selgitusi variatsioonirea ja sagedustabeli kohta leiate Türi Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Laine Aluoja poolt koostatud PowerPointi esitlusest

http://tyrigy.tyri.ee/laine/Matemaatiline%20statistika.ppt


See artikkel on litsentseeritud Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License