Slaidiesitluse loomine
Irfanview abil on sul võimalik luua slaidiesitlusi soovitud arvu piltidega, lisada neile taustaks muusikat ning salvestada esitlus iseseisva slaidishow'na (exe-fail) või screensaver'ina (scr-fail).


Slaidiesitluse loomiseks vali: Fail -> Slaidiesitlus

NB!
Väga suurte piltide puhul tuleks nad enne näiteks hulgikonvertimise abil väiksemaks muuta!

Avaneb järgmine aken:


Pildid

Vali välja pildid (rida Look in) ning nupu Lisa abil saab neid slaidishow'sse lisada (sama teeb ka topeltklõps pildinimel).

Muusika
Kui soovid piltidele taustaks muusikat, siis lisa slaidishow failidele ka muusikafail. Kui soovid, et muusika algaks kohe, siis nihuta see fail nimekirjas esimeseks!
Võid taustaks panna mängima ka mitu erinevat muusikapala, aga siis pead arvestama sellega, et kui esitluses tuleb uue muuskiapala "koht", siis eelmine katkeb.

 

Nupuga liiguta üles ja liiguta alla saad välja valitud pildi- või helifaile valikus üles või allapoole liigutada.

Nupu
sorteeri failid vajutamisel sorteeritakse välja valitud failid valitud järjestuses (näiteks kuupäeva järgi - kui tegemist on mingeid sündmusi kajastava slaidiesitlusega).

Nende valikute abil saad määrata slaidide vahetumise kiirust ja seda, kas slaidid tulevad esitluses järjekorras või juhuslikult.Valiku korduvalt võiks panna screensaver'i puhul. Samuti kui muusikapala lõppeb enne slaidishow lõppu, võiks panna linnukese "Korda MP3 faile" ette
Salvesta failinimed TXT'na - võimaldab valmis slaidiesitluse txt-failina salvestada (kui soovite näiteks sinna hiljem pilte lisada või esitlust muuta)
Laadi failinimed TXT failist - saab eelnevalt salvestatud txt failist esitlusse minevad failinimed laadida ja siis näiteks uusi juurde lisada
Salvesta Exe/SCR failina -
exe - failina salvestatud slaidiesitlus ei vaja spetsiaalse programmi olemasolu, kirjaga tuttavatele saatmisel oleks targem exe-fail kokku pakkida zip-faili ning selgitus kindlasti juurde panna (et tegemist ei ole viiruse vaid sinu tehtud slaidiesitlusega)
scr - loob screensaver'i valitud piltidest ja valitud taustamuusikaga
Kirjuta CD-le - eeldab lisapluginaid ning Nero Burning ROM tarkvara olemasolu arvutis


Kuva tekst - siin on võimalus koodide abil määrata, millist teksti slaidiesitluse aknas pildifaili kohta kuvatakse. Kui sealt eest linnuke ära võtta, siis näitatakse üksnes pilte (ilma failiinfota)

Nupu erivalikud alt saab määrata, mida teeb programm peale slaidide lõppemist ja kuidas ta slaidiesitlust mängib (kas tervel ekraanil või aknana)

Ülesanne 4