Elektrilaengud ja elektriväli

Elektrivool

Vooluring

Kordamine

 

Creative Commons License
See materjal on avaldatud Creative Commons Attribution 3.0 License alusel.