Voolutugevuse mõõtmine - ampermeeter

Sisesta lünka õige vastus koos mõõtühikuga!