Elektriskeemide analüüs 1

Märgi õiged vastusevariandid!